In een groeiende economie zijn er volop kansen, en die wil je als bedrijf natuurlijk benutten. Daartoe moet je zaken goed organiseren. Bedrijven worden niet voor niets ook wel organisaties genoemd. Je brengt structuur in je onderneming aan door afspraken te maken en werkprocedures op te stellen. Samen vormen die de basis voor wat er allemaal gebeurt in jouw bedrijf. Auditen is een goede manier om te toetsen of er volgens de gestelde procedures en afspraken in een bedrijf gewerkt wordt. Maar een audits is geen controlemiddel, het uiteindelijke doel van een audit is het verbeteren van de interne organisatie. waar zitten de verbetermogelijkheden, waar kan jouw organisatie zich dan op kan richten, om zo de vruchten plukken in de markt.

Een audit kost natuurlijk geld, zowel extern (de factuur van uw auditeur zal betaald moeten worden) als intern (de tijd die uw personeelsleden erin stoppen). Een kwalitatief goede audit rechtvaardigt echter deze kosten. Verbetering van de efficiëntie en effectiviteit, en daardoor het verlagen van de operationele kosten en risico’s, zijn vaak directe gevolgen ervan. Door tijdens het hele proces te kiezen voor een externe auditor elimineert u bovendien de alom bekende bedrijfsblindheid.

Ik ben een voorstander van uitvoeren van zogenaamde geïntegreerde audits. Tijdens zo’n type audit wordt uiteraard het proces onderzocht en is het daarnaast een logische stap om ook direct de arbo- en milieurisico’s te onderzoeken.

Span-KMV begeleidt bedrijven die de toepassing van hun kwaliteit-, milieu-, arbo- of management-systeem willen laten beoordelen door een onafhankelijke en deskundige auditor. Tot mijn klanten behoren zowel bedrijven die al gecertificeerd zijn, als ondernemingen die zich klaar maken voor een eerste of uitgebreidere certificering.