EEN KWALITEITSMANAGEMENTSYSTEEM IS GEEN PAPIERWINKEL

Waarom willen sommige organisaties een kwaliteitsmanagementsysteem en waarom doen andere organisaties het zonder? Zijn organisaties met een kwaliteitsmanagementsysteem beter af dan organisaties zonder zo’n systeem? Wat kost het en wat levert het op?

Vragen die niet zonder meer zijn te beantwoorden. De antwoorden hangen sterk af van: 
- wat we onder een kwaliteitsmanagementsysteem verstaan
- hoe het waliteitsmanagementsysteem wordt ingevoerd
- wat zijn de karakteristieken van de organisatie (groot/klein, complex/eenvoudig, managementstijl, opleidingsniveau medewerkers, enzovoort).

Waarom zou u een kwaliteitsmanagementsysteem willen?

Het zou kunnen zijn dat de organisatie een kwaliteitscertificaat zoals ISO 9001:2015 moet gaan verkijgen, omdat een klant dit eist of omdat er steeds meer potentiële klanten vragen naar een kwaliteitscertificaat. Een andere reden is dat de organisatie geregeld klachten heeft over de kwaliteit van producten of diensten of het verloop van klanten is erg hoog. De reden kan ook zijn dat de efficiency van de organisatie laag is. (te hoog kostenniveau / te lage winstgevendheid).

DNA groei?
Het halen van een kwaliteitscertificaat lukt altijd wel, maar het verhogen van de kwaliteit en het verbeteren van de prestaties van de organisatie is een ander verhaal. Met uitzondering van een aantal mogelijke quick wins gaan het verhogen van de kwaliteit en het verbeteren van de prestaties van een organisatie niet snel.

Een kwaliteitscertificaat is meestal haalbaar binnen een jaar. Omdat een certificaat alleen verstrekt wordt als aan alle eisen aantoonbaar wordt voldaan moet dus de nodige documentatie worden opgesteld en onderhouden. En als het halen van het kwaliteitscertificaat ook nog eens onder een hoge tijdsdruk komt te staan worden keuzes gemaakt die wel leiden tot een acceptabele situatie op papier maar niet tot een verbetering binnen de organisatie. De kans is dan zeer reëel dat het kwaliteitsmanagementsysteem een papierwinkel wordt. Erg vervelend: het imago van “kwaliteit” en het kwaliteitsmanagementsysteem zijn naar de knoppen. Het werkend krijgen van het beschreven kwaliteitsmanagementsysteem lukt niet meer omdat management en medewerkers er afstand van nemen en alleen het hoogst noodzakelijk doen om het verkregen kwaliteitscertificaat te houden. Dit spookbeeld van de papieren tijger kent iedereen.

Wij kunnen u helpen bovenstaande valkuil te omzeilen, bel ons gerust voor een afspraak.