Voor veel grotere bedrijven is het de gewoonste zaak van de wereld dat zij een eigen milieukundige in dienst hebben. Die is verantwoordelijk voor het op orde hebben en houden van de milieuvergunningen en omgevingsvergunning. Daarnaast is deze functionaris dikwijls de sturende kracht achter het afvalbeleid. Voor die bedrijven waarvoor het niet rendabel of gewoon ongewenst is om iemand zelf in dienst te nemen, is Span-KMV de flexibele en capabele partner. Maar ook als je tijdelijk extra ondersteuning zoekt voor een project dat de eigen milieu-afdeling niet kan draaien, dan is Span-KMV de juiste keuze.

 

Op grond van de milieuwetgeving moeten bedrijven in het bezit zijn van een geldige vergunning. De Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) en het Besluit omgevingsrecht (BOR), bepalen voor welk type bedrijven een omgevingsvergunning moet worden aangevraagd en voor welk type bedrijven, conform het Activiteitenbesluit, kan worden volstaan met algemene eisen. Met het in werking treden van de Wabo, is het de bedoeling dat de aanvrager bij één loket terecht kan voor het indienen van alle aanvragen (vergunningen) en meldingen (Activiteitenbesluit). In de meeste gevallen is dit de gemeente waarin het bedrijf gevestigd is.

Omgevingsvergunning

Als de situatie dus niet heel complex is, dan is een omgevingsvergunning vaak de beste oplossing om je vergunningen geregeld te krijgen. De omgevingsvergunning maakt namelijk alles makkelijker! Er is één loket voor het indienen van een vergunningaanvraag. Voor een plan kan ik één aanvraag indienen. De gemeente behandelt deze in één procedure en neemt één besluit. Het is aan de gemeente om zelf alle verschillende elementen van de vergunningverlening die voor dat plan nodig zijn bij elkaar te brengen en daarop één vergunning te verlenen. Er is ook nog maar één inspraak- en beroepsprocedure. Daarnaast kan de nieuwe vergunningaanvraag digitaal worden ingediend. Deze oplossing heeft Span-KMV al vaak met succes toegepast.

Milieuvergunningen

Het aanvragen van milieuvergunning vergt vaak meer tijd dan je in eerste instantie zou inschatten. Je dient kennis te hebben van veel verschillende zaken en je moet daarnaast antwoord geven op vragen waar je dikwijls het juiste antwoord niet op weet. Je kunt natuurlijk stug volhouden en veel tijd steken in een milieuvergunning-aanvraag, maar je kunt ook contact zoeken met Span-KMV. Ik heb de kennis in huis om een aanvraag zo goed mogelijk en zo snel mogelijk af te ronden, terwijl jij je kostbare tijd in andere, meer winstgevende zaken steekt.

De basis voor de conformiteit met de milieuwetgeving ligt in het correct vergund zijn van al je bedrijfsactiviteiten. Dat dit deskundig aangepakt wordt, is dan ook van het allergrootste belang. Het maakt eigenlijk niet zo veel uit of het nu gaat over een bestaande of nieuwe inrichting, een klasse 1, 2 of 3 bedrijf of bijvoorbeeld een uitbreiding van je activiteiten. Of misschien ga je wel afwijken van bepaalde vergunningsvoorwaarden? Als je geen risico wilt lopen met deze gespecialiseerde trajecten, neem dan contact op met Span-KMV.

Hoe ziet zo’n project er nu in de praktijk uit? Hierbij start ik vaak met het opvragen van de nodige informatie en het opmaken van inventarislijsten, om vervolgens het dossier administratief voor te bereiden en daarna in te dienen. Ook tijdens de aanvraagprocedure ondersteun ik je natuurlijk met raad en daad, waarbij een goede communicatie met de milieuoverheden en andere belanghebbenden gewaarborgd wordt. Zo worden complexe dossiers vooraf doorgesproken met de overheid en ben ik als dat nodig is aanwezig op milieuvergunningcommissies. Ik ga voor het best haalbare resultaat, om zo de toekomst van jouw bedrijf te verzekeren.