Om de veiligheid of het veiligwekren binnen uw bedrijf te borgen of te verbeteren is het slim om regelmatig een werkplekinspectie of een oog kontaktronde uit te voeren. Voor de uitvoering van deze werkplekinspectie wordt veelal een checklist als een handig hulpmiddel gebruikt. Met deze checklisten kunt u eenvoudig beoordelen of er tekortkomingen zijn. Elke checklist bevat de mogelijkheid om een toelichting te geven op een onderwerkt en biedt de mogelijkheid om verbeteracties op te schrijven.

Waar zijn onderwerkpen van een rondgang? Daarbij kunt u denken aan BHV gerelateerde zaken, vluchtroutes, magazijn & machine  veiligheid, kortom alles wat met veilig werken samenhangt. 

De resultaten van de rondgang worden u aangeboden in een beknopt eigen rapport, of in uw eigen vastgestelde format.