Naast vergunningen spelen op milieugebied ook de verschillende afvalstromen een belangrijke rol in je bedrijf.  Het in kaart brengen van de totale afvalstroom is één van mijn specialismen. Je krijgt daarna, op basis van de inventarisatie van die afvalstromen en een inschatting van de volumes, een advies. Dat is zo concreet dat je daarna weet wat de beste oplossing is voor jouw bedrijfsafval. Deze afvalscan kan ik natuurlijk herhalen als zich een belangrijke verandering voordoet binnen je bedrijf of organisatie.

Goed inzamelen is gescheiden inzamelen. Op het eerste gezicht lijkt het scheiden van de afvalstromen een kostenpost. Maar, hoe zuiverder het afval, hoe meer er gerecycled kan worden en dus hoe kostenefficiënter de verwerking wordt. We hebben maar één planeet en daar moeten we goed voor zorgen. Ik help je te zoeken naar nieuwe manieren om verspilling tegen te gaan en op die manier dus duurzaam met grondstoffen en opgeslagen energie om te gaan. Ik kijk altijd of er voor het afval nog een tweede leven mogelijk is. Want wat voor jou afval is, kan voor iemand anders nog een mogelijke grondstof, bouwstof of brandstof zijn. Elk bedrijf zou concrete stappen moeten zetten naar een duurzamere bedrijfsvoering en de afvalstromen maken daar een wezenlijk onderdeel van uit. Door daar aandacht aan te besteden en erop te gaan acteren, ga je meer maatschappelijk verantwoord ondernemen, en het levert ook nog vaak een kostenbesparing op. Bel of mail met Span-KMV en ik kom graag bij je langs.