Span-KMV geeft een rondje weg! En dat bedoel ik dan zowel letterlijk als figuurlijk.

Letterlijk, omdat we tijdens een rondwandeling door jouw bedrijf samen kijken naar zaken als BHV, vluchtroutes, magazijnveiligheid, de opslag van bodembedreigende stoffen, emissies en uiteraard je management-systemen. Al pratende doen we zo een quickscan waarin de stand van zaken aangaande veilig werken, milieurisico’s en kwaliteit wordt bepaald. Het is tijdens deze inventarisatie niet de bedoeling om even te komen vertellen wat je fout doet. Het is gewoon een frisse en objectieve kijk op de status van de onderneming aangaande deze onderwerpen.

Figuurlijk, omdat dit rondje kosteloos is. Op deze manier kun je dus als directeur/eigenaar, KMV-manager of ISO-coördinator een nieuwe kijk krijgen op wat er verbeterd zou kunnen worden aangaande Kwaliteit, Milieu en Veiligheid. Bovendien kun je daarnaast al kennis nemen van mijn werkwijze, aanpak en persoonlijkheid.

Dus wil jij een frisse KMV-blik? Bel of mail me dan en ik kom graag langs voor het “rondje van Span”!