Het is belangrijk om niet alleen aan uw managemnet systeem te werken in de aanloop van een externe audit. Dit zou een continue proces moeten zijn. Maar hoe krijg je dat voor elkaar? Het aanstellen van één of meerdere interne auditors is daarvoor een geschikt middel. Span KMV begeleidt dit proces en traint jouw eigen personeelsleden op tot interne auditor, learning on the job. 

Medewerkers steken de thermometer in uw eigen organisatie en zijn naast de "controleur"ook de coach van andere medewerkers, spoort verbeterpunten en zorgt voor een afdelingsoverschrijdend overzicht. 

 Interne auditing is een belangrijk instrument om:

  • kritische processen continue te borgen
  • afbreukrisico's voortdurend te verkleinen
  • de werkwijze steeds te controleren ten opzichte van wat beschreven i
  • afwijkingen of klachten om te zetten naar structurele verbeteringen
  • proceseigenaren te creëren. Zij bevinden zich bij voorkeur zo laag mogelijk in de organisatie
  • audits een bijdrage te laten zijn aan daadwerkelijke procesverbeteringen